Leonidas Donskis, wybitny litewski filozof, przełomu XX i XXI w. zaapelował: „Musimy pielęgnować polsko-litewską solidarność”. O solidarności ważne słowa wypowiedział św. Jana Paweł II podczas wizyty w Gdańsku w 1987 r.: „…Solidarność również wyzwala walkę. Ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jako wroga i nieprzyjaciela – i dąży do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego prawa, o jego prawdziwy postęp: walka o dojrzalszy kształt życia ludzkiego. Wtedy bowiem to życie ludzkie na ziemi staje się „bardziej ludzkie”, kiedy rządzi się prawdą, wolnością, sprawiedliwością i miłością”.
Do takiej walki o dobro drugiego stanęli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie oraz Gimnazjum Sauletekis w Szawlach na Litwie. W dn. 23-28 kwietnia br. w Wolinie przeżywali oni projekt wymiany polsko-litewskiej. Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Tytuł projektu został zaczerpnięty ze znanej piosenki oazowej „A pokój niech będzie z nami”. Młodzież tworząc projekt kierowała się priorytetem, który sobie obrała: „Polska i litewska młodzież przeciwko wojnie w Ukrainie i za społeczeństwem obywatelskim Białorusi”. Cały projekt był kampanią społeczną na rzecz pokoju. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy zajęciami integracyjnymi. Kolejnego dnia udaliśmy się na spotkanie z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty panią Katarzyną Koszewską oraz do Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie podczas wykładu pani dr Dorota Kowalewska przybliżyła uczniom sytuację polityczną Ukrainy i Białorusi oraz sposób tworzenia kampanii społecznej. Naszą wizytę w Szczecinie zakończył spacer po Starym Mieście, podczas którego udaliśmy się do Bazyliki Archikatedralnej św. Jakuba Apostoła, aby w modlitwie, stojąc przy tablicy litewskich lotników Stepanasa Dariusa i Stasysa Girenasa, prosić o pokój na świecie. Przez kolejne dni przygotowywaliśmy, poprzez szereg warsztatów, kampanię społeczną na rzecz pokoju. W czwartek, 27 kwietnia, wraz z całą społecznością szkolną wolińskiej podstawówki oraz społecznością lokalną wyruszyliśmy na ulice naszego miasta z Marszem dla Pokoju, który zakończył się na dziedzińcu szkoły polsko-litewskim polonezem. Po południu w kolegiacie pw. Św. Mikołaja odbył się koncert charytatywny na rzecz pokoju. Młodzież wraz z uzdolnionymi mieszkańcami miasta przygotowali pieśni, których tematyka skupiała się na pokoju na świecie. Na zakończenie koncertu słowa podziękowań dla młodzieży skierował pan Jarosław Mikołajczyk, Zastępca Burmistrza Wolina. Słowa podziękowań przysłał także pan Wiesław Wierzchoś, konsul honorowy Litwy: „Niech mi będzie wolno pogratulować Dyrektor Szkoły i osobom zaangażowanym w ten projekt za jego zrealizowanie. Jestem przekonany, że relacje które zostały nawiązane przez młodzież polsko-litewską, kadrę nauczycielską i władze miasta Wolina z władzami miasta z Szawle, zaowocują w pogłębianiu kontaktów personalnych, międzyszkolnych oraz w relacjach w szerszym znaczeniu - relacjach polsko-litewskich i litewsko-polskich w regionie Zachodniopomorskim”. Po koncercie młodzież zbierała ofiary, które zostały przekazane na pomoc Ukrainie i białoruskiej opozycji. Ostatniego dnia odbyło się spotkanie ewaluacyjne, dzięki któremu mogliśmy podsumować tydzień naszej wspólnej pracy. Młodzież ubogacona przez wspólne działania ze łzami w oczach i radością w sercu wróciła do swoich domów. Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki którym było możliwe zrealizowanie polsko-litewskiego projektu. Niech działanie młodzieży zachęci nas wszystkich do solidarności w działaniach na rzecz pokoju na świecie.


                                                                                                                                                                                                                                             Ks. Marcin Miczkuła

 

DSC 9223