Już od września w Gminie Wolin grupa nieformalna przeprowadziła projekt „Wolin w hołdzie bohaterom” . Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych NOWEFIO na lata 2021-23.

Nasze działania rozpoczęliśmy 01 września br. Promowaliśmy nasz projekt poprzez plakaty zawieszone w różnych miejscach miasta oraz w sołectwach oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronach internetowych wolińskich instytucji. Pierwsze bezpośrednie działanie projektowe rozpoczęło się 01 września - rocznica wybuchu II wojny światowej.

Został ogłoszony konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży ze szkół znajdujących się na terenie gminy pt.: "Gdy pytasz mnie czym jest Ojczyzna odpowiem... Marek Grechuta". Zadaniem uczniów jest dokończenie wypowiedzi Grechuty poprzez fotografię. Prace składane były do 10 października. Jury wyłoniło zwycięzców konkursu w poszczególnych grupach wiekowych: SP 4-6, 7-8, SPP. Nagrody w konkursie zostały wręczone podczas wolińskich uroczystości patriotycznych.

W niedzielę, 06 listopada, odbyła się Rodzinna Gra Miejska, w której ze swoimi bliskimi wzięły udział przedszkolaki, uczniowie wczesnoszkolni oraz niepełnosprawni. Zadania, które odbywały się w różnych miejscach miasta, dotyczyły odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadania łączyły historię z innymi dziedzinami wiedzy. Ze względu na przeliczanie punktów z wykonanych zadań i porę roku wręczenie nagród w Rodzinnej Grze Miejskiej odbyło się podczas uroczystości państwowych 11 listopada.

07 listopada przeprowadzony został dwugodzinny kurs pierwszej pomocy dla seniorów. Często ci, którzy potrzebują pomocy, nic na jej temat nie wiedzą.

08 listopada dzieci i młodzież zaprosiliśmy na warsztaty patriotyczno-plastyczne. Wraz z instruktorem dzieci i młodzież przygotowywali kotyliony na uroczystość 11 listopada.

09 listopada odbył się wykład historyka IPN pana Mateusza Lipko dotyczący odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wykład był obrazowany ciekawą prezentacją związaną polskim malarstwem. Przy tej okazji została zaprezentowana wystawa po konkursie fotograficznym. Była ona eksponowana także w różnych miejscach użyteczności publicznej.

10 listopada odbyło się spotkanie autorskie związane z wydaną książką o Romanie i Krzysztofie Wilkowskich, wielkich patriotach, więźniach obozów hitlerowskich, pionierach Wolina. Po spotkaniu wraz z zaproszoną młodzieżą i dziećmi przy wolińskiej kolegiacie posadziliśmy cis pamięci z kamieniem i tabliczką upamiętniającą bohaterów Romanę i Krzysztofa Wilkowskich.

11 listopada odbędą się uroczystości państwowe. Podczas tych uroczystości wręczyliśmy nagrody w konkursie fotograficznym oraz Rodzinnej Grze Miejskiej. W trakcie uroczystości wraz z dziećmi, młodzieżą i niepełnosprawnymi przygotowaliśmy koncert "Matce - Polsce". Koncert został nagrany i nagranie umieściliśmy na stronach internetowych wolińskich instytucji. Dla seniorów przygotowaliśmy płyty z nagraniem koncertu, które mogą odtworzyć w domu. Organizatorzy koordynowali projekt i w nim uczestniczyli. Przygotowywali zajęcia oraz rekrutowali uczestników zajęć. Również na bieżąco informowali społeczność lokalną o kolejnych punktach projektu oraz prowadzili relacje z wydarzeń przygotowując je do umieszczenia na stronach wolińskich instytucji. Celem, który przyświecał naszemu projektowi jest popularyzacja historii, postaw patriotycznych i działalności pro obronnej. Serdecznie dziękujemy Bibliotece Publicznej Gminy Wolin, która instytucjonalnie wsparła nasze działania.  

 

 

.